ГОТОВИЙ БІЗНЕС-ПЛАН «ЖИВИЙ БУДИНОК»

Бізнес-план створення виробництва з дерева "Живий будинок".

Зміст

Введення

 1. 1.Загальна інформація
 2. 2.Деревообробка й перспективи дерев'яного домобудівництва
 3. 3.Короткий опис технологічного процесу
 4. 4.Ринок, основні споживачі
 5. 5.Стратегія маркетингу
  1. А. Аналіз каналів збуту
  2. Б. Вибір стратегії реалізації
  3. В. Практичний досвід і кваліфікація
  4. Г. Гарантійне обслуговування
 6. 6.Конкуренція
 7. 7.Аналіз навколишнього середовища
 8. 8.Місце розташування
 9. 9.Персонал
  1. А. Виробничий персонал
  2. Б. Ринок робочої сили
  3. В. Персонал фірми в процесі створення й експлуатації виробництва.
 10. 10.Матеріальні ресурси
 11. 11.Календарний план проекту
 12. 12.Фінансування проекту
  1. А. Необхідні інвестиції
  2. Б. План виробництва й розрахунок у відпуску продукції
  3. В. Система контролю якості
  4. Г. Розрахунок економічної ефективності капітальних вкладень у створенні технологій по виробництву клееных виробів і нагостреного модуля з дерева
  5. Д.Собівартість виробництва виробів з дерева
 13. 13.Виробничі й фінансові ризики
 14. 14.Розрахунок часу повернення позикових засобів
 15. 15.Висновки

Введення.

1. Загальна інформація. Назва підприємства. Дата створення. Сфера діяльності. Організаційно-правова форма підприємства. Основний вид діяльності. 2. Деревообробка й перспективи дерев'яного домобудівництва. Щоб було зрозуміло походження ідеї проекту, опишемо деякі тенденції розвитку будівництва у світі. Більше 80% споруджуваного житла в США виробляється з дерев'яних конструкцій. Загальний обсяг здаваних будівельниками площ житла в рік у США перевершує обсяг будівництва в Росії приблизно в тридцять (!) разів. Аналогічні тенденції існують у Європі, і вони повільно, але невблаганно рухаються в Росію. Так називані "евроокна" у Європі розуміють як вікна, зроблені зі спеціального, клееного з декількох ламелий (шарів) віконного бруса. Установка пластикових вікон у житлових приміщеннях, наприклад, у Німеччині заборонена. За прогнозами Госстроя Росії щорічне уведення житла до 2008 р. досягне 45-50 млн. м2, у тому числі будівництво малоповерхових будинків збільшиться з 5 до 15 млн. кв. м, з яких половина буде в дерев'яному виконанні. Немаловажним представляється й та обставина, що Росії грозить недостача ос-новных будівельних матеріалів. Як заявив міністр регіонального розвитку Влади-мир Яковлев: " По оцінках експертів, при збереженні існуючої динаміки виробництва до 2008 р. по основних видах будівельних матеріалів - цемент, бетон, покрівельні, стеновые матеріали - може виникнути дефіцит". Лісів же в Росії завжди було предосить. У нашій країні щорічно заготовлюється величезний обсяг (понад 400 млн. м3) дре-весины, що направляється, головним чином, на потреби будівництва. Деревообробна промисловість по обсязі випуску продукції посідає друге місце після лісопиляння. Ці виробництва займають лідируюче положення по обсягах що випускає про-дукции й своєму економічному значенню, причому, що визначає критерієм є платоспроможний попит. Деревина в Росії завжди була зрозумілим, зручним і бажаним будівельним матеріалом. Час і прогрес внесли нові технології, з їхньою допомогою деревина, як матеріал, вийшла на якісно новий рівень, при цьому со- хранив і препомноживши свої достоїнства. Деревина - матеріал живий, має характерну структуру, утворену шарами річних кілець різної щільності. Напрямок шарів річних кілець відносно пласти дошки є важливою ознакою її якості. Підрозділяють два види дощок за принципом розкрою колоди: mангенсиальный розкрій і радіальний розкрій. Історично сформований розкрій колоди на лісопильних рамах типу Р-63,Р-75 -тангенсальный: напрямок річних кілець паралельно пласти дощок, що випилюють. При подальшому сушінні дощок тангенсuального розпила в структурі деревини воз-никают внутрішні напруженості, які приводять до складного жолоблення дощок, нерівномірному зміні геометричних розмірів, погіршують якість стругання поверхні. Всі вышеописанныe пороки деревини мінімізуються при застосуванні радіального розкрою колоди. При радіальному розкрої колоди домагаються максимально близького до 900 кута нахилу річних кілець до пласти дошки. Саме радіальний пиломатеріал використається в особливо відповідальних дерев'яних, особливо клееных конструкціях, таких як балки, перекриття дерев'яних будинків, сте-новой клееный брус, віконний клееный брус. За рахунок багаторазового стругання, зрощування в довжину, а, потім, склеювання по пласти ламелей бруса відбувається зняття й взаємна компенсація (залишкового сумарного) напруги усередині клееного бруса. У результаті ми одержуємо стабільну й тверду балку-брус, що значно перевершує по своїх фізико-механічних властивостях цільний дерев'яний брусок аналогічного розміру. 3. Короткий опис технологічного процесу. Для забезпечення виробництва оцилиндрованного лісу в обсязі 400 м3 на місяць, клееного віконного й будівельного бруса, а також необхідної кількості пиломатеріалу в обсязі 200 м3 на місяць пропонується наступна технологія. І. Ділянка лісопиляння. Два радіально-пильних верстати "Бобр-2000" у лінію із многопилом "Фаворит-2000" забезпечать необхідну кількість виробництва пиломатеріалів радіального й пол-радіального розпилу високої якості. У технології також включені ребро-горбыль-ный, кромкообрезной і торцевальный верстати для більше повної переробки деревини. ІІ. Ділянка оцилиндровки деревини. Попереднє сортування й спеціальне маркування деревини виробляються ще на нижньому й верхньому складах. Технологія оцилиндровки: o автоматичний вибір оптимального варіанта обробки поверхні; o автоматична подача колоди в робочу зону; o оцилилиндровка колоди; o виконання поздовжнього укладального паза, компенсаційного пропилу; o виконання венцовой чашки; o свердління під шкант; o торцівка. Всі операції виконуються відповідно до проекту будинку-садиби. Верстат дозволяє забезпечити ідеальне припасування колод й абсолютну щільність стику (див. прил.). ІІІ. Ділянка виробництва бруса. Для виробництва клееного бруса різного призначення й розмірів потрібно ради-альный пиломатеріал різного перетину. Після одержання пиломатеріалу і його сушіння до 8% вологості випливають операції: 1. Калібрування пиломатеріалу (тобто початкове стругання його із чотирьох сторін з метою розкриття пороків й оптимізації геометричних розмірів для подальшої обробки). 2. Сортування й расторцовка пиломатеріалів з метою усунення сучків й інших пороків. 3. Зрощування ламелей по довжині: o нарізка минишипа; o нанесення клеячи на минишип, пресування; o при необхідності - розпилювання на ділильному верстаті. 4. Стругання склеєних і цільних ламелей у розмір. 5. Нанесення клеячи по пласти, укладання в пресс-вайму, штабелювання бруса після пресування; 6. Кінцеве стругання клееного бруса в розмір; 7. Торцівка бруса, укладання, упакування; 8. Упакування непромокальною плівкою в паллеты (пачки) за замовленням покупця. Виробу за даною технологією прочнее, якісніше й долговечнее звичайного бруса. Висока живучість даного виробництва забезпечується наявністю технології сращи-вания в довжину, що дозволяє робити якісні погонажные виробу з так званих кускових відходів, пилокоротья, що дозволяє істотно знизити відходи виробництва. ІV. Ділянка використання деревних відходів (ІІ етап). Однак чим більше виробляється ділової деревини, тим більші відходи одержують при лісозаготівлях і переробці стовбурної деревини. Зараз деревні відходи доходять до 140-150 млн. м3 у рік, більша частина яких вивозиться на смітник або сжи-гается. При наявність уже відомих, широко застосовуваних у світі технологій, - це викликає, принаймні , здивування ... Спеціально для цієї глави були копітко вивчені всі розрахунки по кожному маті-ріалі, одержуваному з деревних відходів. І по кожному альтернативному джерелу енергії. У кожному випадку перевага віддавалася тим напрямкам (технологіям), які вже затребувані в нашому реальному сучасному світі. З лісових відходів, приміром , можна одержувати нафту. У штаті Орегон (США) побудований завод по випуску сирої нафти з деревної тріски. З однієї тонни сировини вологістю не більше 4% тут за рахунок термохімічної обробки одержують до 300 кг нафти. Екологічна програма США по одержанню метанолу з відходів дає плоди. У грудні 2004 р. можна було нарахувати більше 325 діючих проектів і ще 600 таких місць розглядалося як перспективна база. За словами колишнього заступника голови КДБ СРСР Миколи Шама, що недавно (2006 р.) повернувся з Німеччини, - німці переходять на нове паливо, "пельц", з обпилювань. П'ять тонн такого палива забезпечують теплом і гарячою водою чотирьох-поверховий багатоквартирний будинок. І заводик, що робить у рік 30 тис. тонн цього "пельца", обслуговують усього 2 чоловік. Тобто , сучасні технології дозволяють максимально ефективно використати лісові відходи. В основі цих технологій лежать дисципліни техніки, що не включають тільки області, і термодинаміки, але й області біології й хімії. І хоча нам добре відомі ці технології- все-таки на другому етапі нами планується: 1. Випуск будівельних матеріалів і виробів з використанням екологічно чистих технологій, що враховують здатність деревини до виділення власних речовин, що клеять, у процесі гидролитического розщеплення лигноуглеродных комплексів клітинних оболонок і полисахаридов. У першу чергу це лигноуглеродные деревні пластики й пьезотермопластики підвищеної якості з із міцності при статичному вигині в 25-40 Мпа, при розтяганні - 20-25 Мпа, при стиску - 60-80 Мпа, з теплопровідністю 24 Вт/(мк). Пьезотермопластики використають для покриття підлог замість паркету й виготовлення дверей, як оздоблювальний матеріал і т.д. 2. Випуск вибролита, покрівельного картону, деревної вати. Плити з вибролита мають досить високі показники якості: щільність 400-800 кг/м3, межа міцності при статичному вигині 3-13 Мпа, теплопровідність 0,08- 0,09 Вт/(м к). 3. Виготовлення черепиці по стародавніх технологіях застосованим, зокрема , у Кижах. V. Ділянка просочення готових виробів. VІ. Ділянка пиролиза деревних відходів. VІІ. Ділянка виставочної зборки будинку-садиби. VІІІ. Ділянка передпродажної комплектації будинку-садиби. 4. Ринок, основні споживачі. Основні споживачі - будівельний комплекс Уральського Федерального округу, особливо райони нафтогазового комплексу. Є домовленості зі строитель-ными фірмами м. Москви на поставку комплектів житлових малоповерхових будинків (коттед-жей) з оцилиндрованного дерева повної комплектації із зовнішньої й внутрішньої от-делкой, що збирають за пропонованою технологією. Крім того, є угоди про наме-рениях по придбанню будинків будівельними компаніями "Сибірський стандарт" й "Сибурлеспром". Є попередня домовленість про підписання контракту з Гер-манией (Баварія) на поставку декількох сотень дерев'яних - будинків садиб. Потенційними споживачами дерев'яних будинків можуть виступати приватні особи. У м. Тюмені починає реалізовуватися президентська програма "Доступне й комфортне житло - громадянам Росії", по якій малоповерховими будинками буде забудовуватися тридцатикилометровая зона навколо міста. При цьому акцент робиться на місцеві строи-тельные матеріали. 5. Стратегія маркетингу. Ціль маркетингу - завоювання ринку й прибуток підприємства. Сучасна швидкісна оцилинровка деревини дозволяє на порядок знизити собівартість виробів, а ідеально гладка - "дзеркальна" поверхня робить їх внеконкурентными. Крім того, собівартість виробництва 1 м3 клееного бруса у два рази нижче середньої ціни на ринку. У підсумку ціна дерев'яного будинки-садиби може бути істотно знижена. А. Аналіз каналів збуту. Реалізаційна політика й спілкування з передбачуваними споживачами виробів за даною технологією показала, що збут не вимагає розвиненої торговельної мережі, тому що изготов-ление комплектів будинків буде вироблятися під замовлення за попередніми заявками, при необхідності з доставкою в будь-який район Росії й за рубіж. Такий підхід не припускає відмова від різного роду реклами. Б. Вибір стратегії реалізації. З обліком високих споживчих властивостей і порівнянності цін з іншими анало-гичными виробами з деревини розширення ринку багато в чому буде залежати від політики продажів і реклами, які повинні бути агресивними (напористими) і спрямованими на збільшення частки ринку. Реклама й прайс-листы повинні надавати переваги даних комплектів будинків перед аналогами, технології зборки й монтажу. Роботу із просування виробів на ринок (реклама в пресі, телебаченні) планується проводити з моменту, коли виробництво вийде на проектну потужність і буде отримане підтвердження заявлених характеристик продукту. Паралельно намічене проведення презентацій, участь у щорічній міжнародній будівельній виставці м. Тюмені й семінарах, співробітництво із ученими кафедри архітектури Тюменської ар-хитектурно-строительного університету. В. Практичний досвід і кваліфікація. Керівництво виробництвом, просування на ринок і досягнення оптимальної ринкової позиції проекту буде здійснюватися власними силами із залученням на постійну роботу одного - двох фахівців з маркетингу. М. Гарантійне обслуговування. При належному дотриманням технології виробництва виробів і контролі якості гарантійного обслуговування не буде потрібно. 6. Конкуренція. Основні конкуренти: будівельна індустрія, що займається будівництвом до-ступного для населення житла, і фірми, що зводять малоповерхове житло з дерева. Конкурентна продукція: будівництво житлових малоповерхових дерев'яних будинків. Сильна сторона конкурентів: продавані ними будинку і їх складові вже добре відомі населенню, тобто є налагоджене виробництво й збут. Слабка сторона конкурентів - відносно низька якість матеріалу, з якого виготовляються будинку, отже, іде швидке їхнє старіння й зношування. Це пов'язане із традиційним способом виготовлення будівельних конструкцій. Причому, вартість традиційного способу обробки набагато вище пропонованого. 7. Аналіз навколишнього середовища. Для виробництва дерев'яних будівельних конструкцій використаються електроенергія й газ як джерело теплової енергії. Цих ресурсів у Тюмені досить. Інших енергоресурсів для технології не потрібно. Відходи у виробництві дерев'яних конструкцій - стружка, тріска й обпилювання. По пред-лагаемой технології на першому етапі вони будуть піддаватися пиролизу, а отримане тепло використатися для опалення виробничих площ, сушильних камер. Таким чином, виробництво шкідливого впливу на екологію не робить. 8. Місце розташування. Виробничі потужності передбачається розмістити на території .... Площадка не вимагає більших вкладень на капітальний ремонт, має гарні під'їзні колії й підводку енергоносіїв (електрика, газ). Площі надаються на правах оренди з наступним викупом 9. Персонал. Необхідний виробничий персонал повинен мати середню кваліфікацію. Пер-вичное навчання, спеціальні знання по техніці безпеки, электро- і пожаробе-зопасности працівники будуть одержувати в навчальному центрі фірми. По закінченні навчання додаткове навчання буде вироблятися на робочому місці. Заробітна плата пла-нируется не нижче среднегородской. Ринок робочої сили не обмежений. Фірма є наймачем робочої сили середньої вартості. На період здійснення проекту (4 місяці) задіяно 5 чоловік. При експлуатації технологічної лінії й виробництва готової продукції - 44 чоловік. Робота управлінського персоналу й робітників планується в одну зміну. Керівний персонал - високоосвічені фахівці, з більшим досвідом роботи, здатні вирішувати будь-які виробничі завдання. Управлінський персонал має великі господарські зв'язки на рівні админи-страции міста, області й автономних округів. 10. Матеріальні ресурси. Основною сировиною для виробництва житла з дерев'яних конструкцій є ліс. Заготівля або закуп підготовленого лісу для технологічного процесу буде про^-переводити в районах Ближньої Півночі. Існує домовленість із лесозаготови-тельными організаціями Урая й Вагая (Північного). При розробці технологічного процесу як еталон була обрана сосна. Потужності й конструкції переробних верстатів дозволяють розпилювати й обраба-тывать тверді породи деревини - дуб, кедр, горіх, модрину ... Необхідно виділити модрину. По-перше, це найбільш перспективний матеріал для дерев'яних конструкцій, тому що вона має гарну фактуру, твердістю, інертністю до зовнішніх впливів, а, виходить, довговічністю. Уже через кілька років модрина здобуває легкий сріблистий відтінок, що з роками стає ще гарніше. По-друге, модрина заготовлюється на ближній півночі Тюменської області (Уватский район, 400-500 км від Тюмені) і ціна її з доставкою буде порівнянна із ціною на сосну. Сьогодні ціна клееного бруса з модрини коливається в межах 28-52 тис. руб. за 1 куб.м.. 11. Календарний план проекту. Етапи. Організаційно-підготовчий етап займає в здійсненні всього проекту значну частину часу й містить у собі: o підготовку інвестиційної пропозиції (ТЭО); o переговори з потенційним інвестором; o розробку бізнес-плану; o підписання інвестиційного контракту. Ця група витрат у розрахунок календарного плану, пов'язаного з витратою коштів , не включається. Відлік часу здійснення проекту починається з моменту надходження коштів від інвестора на розрахунковий рахунок фірми. На першому етапі, після уточнення інвестиційних витрат, проводиться розробка проектно-кошторисної документації, підготовка площадки під технологічну лінію, а також виготовлення й придбання технологічного встаткування. Цей етап состав-ляет 3 місяці. На другому етапі (4-ий місяць) проводяться: зборка й монтаж устаткування, пуско-наладочные роботи, навчання персоналу, відпрацьовування технологічного процесу й здача підприємства в експлуатацію. На третьому етапі (5-7 місяці) виробництво доводить до проектної потужності: пускається 200 м3 будівельний і віконний бруси, пиломатеріалів й 400 м3 модуля На місяць, тобто обсягів, достатніх для повної проектної комплектації 4-5 дерев'яних будинків-садиб. На цьому етапі починається повернення позикових засобів. Календарний план проекту наведений на діаграмі 1 Плановані строки кожного етапу календарного плану можуть змінюватися по якихось позиціях, або випереджати, або відставати по незалежним від фірми причинам, не міняючи загальної картини. 12. Фінансування проекту. 1. Загальна вартість проекту - 30 258 тис. руб. 2. Структура капіталу виглядає в такий спосіб: - оборотні кошти - 6 070 тис. руб. - основні засоби - 24 188 тис. руб. 3. Способи й умови фінансування: - організація спільного підприємства; - кредит - строком на 18 місяців. Виплата відсотків виробляється щомісяця з відстрочкою першої виплати на б місяців. Виплата основної суми боргу виробляється після надходження коштів від продажу готової продукції на розрахунковий рахунок протягом 12 місяців. Форми кредитування й повернення коштів можуть бути іншими й додатково обговорюватися за згодою сторін. Б. План виробництва й розрахунок випуску продукції. Передбачається організувати виробництво нагостреного модуля із сосни в обсязі 4780 куб. метрів і клееного бруса й пиломатеріалів - 2500 куб. метрів у рік. По необхідності обсяги можна нарощувати. Діаграма 1. № п. Месяцы Этапы О 1 2 3 4 5 6 7 Организационно- подготовительный в том числе 1 Подготовка инвестиционного проекта, ТЭО 2 Переговоры с потенциальным инвестором 3 Разработка бизнес-плана 4 Подписание инвестиционного контракта I этап. Начало финансирования. 1 Проектно-сметная документация 2 Подготовка площадки 3 Приобретение, изготовление технологического оборудования II этап. 1 Монтаж оборудования 2 Пуско-наладочные работы 3 Обучение персонала 4 Отработка технологического процесса и сдача предприятия в эксплуатацию III этап. Начало возврата заемных средств. 1 Выход на производственную мощность выпуска клеёного бруса и пиломатериалов (200 м 3 в месяц) 2 Выход на производственную мощность мо- дуля (400 м/месяц). 3. Выпуск 4-5 домов-усадеб В. Система контролю якості. Система контролю якості випускає продукции, що, повинна забезпечити перевірку со-ответствия випускає продукции, що, установленим стандартам. Контроль якості повинен включати етап перевірки сировинних матеріалів і готової продукції. При необхідності зазначена система повинна забезпечувати своєчасне настроювання виробничих ліній і перегляд процесу виробництва для під-тримання мінімального рівня витрат і постійного рівня якості готової продук-ции. М. Розрахунок економічної ефективності капітальних вкладень у створення технології по виробництву клееных виробів і нагостреного модуля з дерева. Таблиця 1. Витрати на створення технологічного процесу (4 мес.). Таблица 2. Затраты на капитальные вложения на технологическую линию. № п. Оборудование Стоимость, тыс. руб. 1 Кран КС 1450 2 Кран-балка шириной 18м 300 3 Радиально-пилильный станок "Бобр-2000" - 2 шт. 1020 4 Многопил "Фаворит 2000" 903 5 Реброгорбыльный станок с механической подачей ДКО – 55Г 204 6 Кромкообрезной станок ДКО-55 198 7 Торцовочный станок ЦТ 15-5 288 8 Четырёхсторонний станок "Beaver" 423 504 9 Автоматическая линия сращивания по длине "Beaver" 150/4,5 1960 10 Горизонтально-делительный двухленточный станок CHS 102А 518 11 Четырёхсторонний станок "Beaver" 623U 1100 12 Пресс гидравлический "Вайма" SL3 12000 1200 13 Клеенаносящая машина SJR-250 78 14 Околостаночное оборудование и оборудование для упаковки 2300 15 Оцилиндровочный станок "Святослав 2000" в комплекте с автоматизированной системой подачи 2370 16 Станок для выборки чашек и торцовки брёвен ВКР-19 или СЗ-280 модернизированный 320 17 Заточное оборудование и прочие неучтённые затраты 895 18 Сушильные камеры – 4 шт. 1600 19 Пиролизная установка 480 20 Оборудование для изготовления окон, дверей, лестниц и т.п. 5700 21 Программное обеспечение проектных работ 800 Итого 24188 Общая сумма затрат с учетом оборотных средств – 30 258 тыс. руб. Д. Себестоимость производства изделий из дерева. Таблица 3. Себестоимость изготовления клееного бруса из дерева за месяц. № п.п. Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 1. З/пл управленческого персонала с учётом налогов 185 2. З/пл рабочих с учётом налогов – 22 чел. 396 3. Электроэнергия, газ 90 4. Аренда помещений 75 5. Транспорт 80 6. Затраты на сырьё (лес 600 куб.м.) 720 7. Услуги сторонних организаций, связь 40 8. Командировочные 30 № п. Статьи затрат Сумма, тыс.руб. 1 Заработная плата работающих по организации производства .с учетом налогов 55 т. р. х 5 чел. х 4 мес 1100 2 Аренда производственных площадей 2200 м 2 х 50 р. х 4 мес 440 3 Аренда офиса 80 м 2 х 500 р. х 4 мес 160 4 Командировочные, автотранспорт, оргтехника, связь 530 5 Создание запасов сырья на складе 3200 м 3 х 1200 р 3840 Итого 6070 9. Представительские 15 Итого 1631 Таблица 4. Расчет экономической эффективности производства клееного бруса за месяц (год). № п.п. Показатели Сумма, тыс. руб. 1. Расчетная себестоимость изготовления клееного бруса за месяц (200 куб.м.) 1631 2. Расчетная себестоимость изготовления 1 куб.м. клееного бруса 8,2 3. Выручка* за месяц 17 тыс. руб.х200 куб.м. 3400 4. В том числе НДС 612 5. Доход за вычетом НДС 2788 6. Чистая прибыль за месяц 2788 тыс. руб.-1631 тыс. руб. 1157 7. Чистая прибыль за год 13884 8. Рентабельность производства клееного бруса за месяц R=Пр : СК х 100%= 1157:1631х100% 77,1% Примечание: * Цена 1 куб.м. на рынке строительных материалов составляет 16-18 тыс. руб. Таблица 5. Издержки на изготовление деревянного модуля за месяц. № п.п. Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 1. З/пл управленческого персонала с учётом налогов 185 2. З/пл рабочих с учётом налогов – 12 чел. 216 3. Электроэнергия, газ 90 4. Аренда помещений 75 5. Транспорт 80 6. Сырьё и материалы лес – 520 куб.м. 624 7. Услуги сторонних организаций, связь 40 8. Командировочные 30 9. Представительские 15 Итого 1355 Таблица 6. Расчет экономической эффективности производства модуля за месяц (год). № п. Показатели Сумма тыс. руб. 1 Расчетная себестоимость изготовления 400 куб.м модуля за месяц 1355 2 Расчетная себестоимость изготовления 1 куб.м. 3,4 3 Выручка за месяц 5800 руб. х 400 куб.м. 2320 4 В том числе НДС 417,6 5 Доход за вычетом НДС 2320 тыс. руб. - 417,6 тыс. руб. 1902,4 6 Чистая прибыль при реализации в розницу за месяц 1902,4 тыс. руб. - 1355 тыс. руб. 547,4 7 Чистая прибыль при реализации в розницу за год 547,4 тыс.руб. х 12 мес. 6558,8 8 Рентабельность R = Пр: С/с х 100% = 547,4 т. р. : 1355 т. р. х l 00% 40,4% Примечания: * Расчетная рентабельность достигается при продаже модуля в виде погонажа. ** Стоимость качественного модульного бревна на рынке - от 5800 руб. за 1 м 3; *** Расчеты будут уточнены после калькуляции всего процесса "производство-реализация". Таблица 7. Расчет экономической эффективности производства домов-усадеб за месяц (год). № п. Показатели Сумма тыс. руб. 1 Выручка* от реализации 4-5 домов-усадеб общей площадью 770 м 2 за месяц 770 м 2 Х 15 тыс. руб. 11550 2 В том числе НДС 2079 3 Доход за вычетом НДС 9471 4 Чистая прибыль при реализации за месяц 8873,8 5 Чистая прибыль при реализации за год 106485,3 6 Рентабельность R = Пр : С/с х 100% 1631+ 1355 = 2986 8873,8 : 2986 х 100% 297,2 % Примітка: * Вартість 1 м2 житла на ринку - від 15 тис. руб. У розрахунковій вартості 1 м2 житла не враховувалися складність проекту, застосовувані матеріали (дуб, кедр, горіх, модрина й т.д.), внутрішня й зовнішня художня обробка. Планується створення власної будівельної структури по швидкісному (менш 7 днів) зведенню (зборці) дерев'яних будинків-садиб. Це рішення може мати при дотриманні високої якості, екологічної чистоти проекту потужний рекламно-пси-хологический ефект. 13. Виробничі й фінансові ризики. Складових факторів ризику розглядалися по кожному фрагменті проекту й у сукупності. Ризики проекту аналізувалася по фінансово-економічній і техниче-ской стадіях. У фінансово-економічній стадії ризику визначалися фактори: - росту й взаємозв'язку інфляції, ставок фінансового ринку й прибутковості інвестицій у Росії; - можливих змін російського законодавства про права власності на землю, зовнішній торгівлі, регулюванні створення й діяльності підприємств й ін. Зміни законодавства можуть позначитися на результатах реалізації проекту й діяльності підприємства; - слаборозвиненої інфраструктури грошового обігу, що не забезпечує своевре-менности надходження засобів між партнерами, проблеми платежів у Росії, недос-таточно розвитий системи зв'язку. Технічні ризики залежать від часу виготовлення, доставки й монтажу техноло-гического встаткування. Строки виходу на проектні потужності можуть збільшитися при несвоєчасно закуплених і змонтованих технологічних лініях, затягнутих пуско-наладочных роботах. Виробництво модулів і клееных виробів з дерева для житлових будинків несе опреде-ленную частку фінансового ризику в частині збільшення витрат на сировину, ГСМ, доставку сировини на склад, електроенергію, газ. Однак проект має великий заділ міцності, оскільки собівартість виготовлення у два рази нижче середньої ціни продажів на ринку. Найбільший ризик пов'язаний з економічною нестабільністю й темпами інфляції в Росії. Висока технологічна пропрацьованість проекту й ресурсообеспечения дозволяють мінімізувати ризик його реалізації. У цьому випадку можна говорити лише про факторів зниження загальної рентабельності проекту, якими в Російській Федерації є: - погіршення економічної ситуації; - недосконалість законодавства; - дефіцит капіталовкладень у будівельне виробництво, що утрудняє використання в ньому найбільш ефективних матеріалів і технологій. Гарантіями успішного здійснення проекту є гарні наукові й практи-ческие пророблення технологій, наявні запити споживачів, тенденції розвитку будівельного ринку, орієнтованого на природні екологічно чисті мати-ріали. Аналіз місткості ринку показує, що при самому несприятливому розвитку подій дія даних факторів не буде позначатися на збуті продукції навіть при мно-гократном розширенні обсягів виробництва в порівнянні з передбаченими в проекті. Відсутні вони й при орієнтації виробництва на зовнішній ринок. Все це дозволяє визначити ступінь ризику, пов'язаного з реалізацією проекту як украй низьку. Коефіцієнт ризику проекту дорівнює 9% (імовірність зміни законодавства РФ, зриви поставок устаткування, сумлінність підрядників, форс-мажорні обстоя-тельства й т.д.). Аналіз крапки беззбитковості показує, що збільшення вартості сировини й элек-троэнергии до 20-25% не зробить помітного впливу на зниження рентабельності. Це дозволить вчасно погасити борги перед інвестором (кредитором) і плано-мерно нарощувати обсяг виробництва. 14. Розрахунок часу повернення позикових засобів. Час повернення в основному складається від уитрат на виробництво (собівартість), обсягу випуску й реалізації виробів і ціни, що складається на ринку будівельних матеріалів. Таблиця 8. Зведений розрахунок економічної ефективності виробництва за місяць (рік). №п. Показатели Сумма, тыс. руб. мес. год 1. Чистая прибыль для клеёного бруса при реализации в розницу 1157 13884 2. Чистая прибыль от реализации в розницу оцилиндрованного модуля 547,4 6558,8 3. Минимальная чистая прибыль* от реализации 4-5 домов-усадеб общей площадью 9 240 м 2 8873,8 106485 * Розрахунок виконаний без обліку складності проекту, використовуваних матеріалів (дуб, кедр, горіх, модрина т.д.), зовнішньої й внутрішньої художньої обробки. Висновки. Проведені розрахунки показали наступне: 1. Проект виробництва дерев'яних будинків-садиб є высокотехнологичным і створює можливості висновку вітчизняного будівництва на європейський рівень. 2. Обсяг продажів будинків-садиб (без ПДВ) складе 113652 тис. руб. у рік. Відповідно до проведених розрахунків середньорічні витрати на виготовлення 48-60 будинків-садиб про, щей площу 9240 м2 не перевищать 40 млн. руб. у рік. Витратна частина на одну будинок-садибу (площею 100-150 м2) складе менш 600 тис. руб. 3. Рентабельність по чистому прибутку складе близько 300%. Річний прибуток від реалізації будинків-садиб (106485,3 тис. руб.) гарантує повернення позикових засобів менш, ніж за півтора року. 4. Строк окупності пропонованого проекту складе від 0,7 до 1,5 років, що значно нижче нормативу. Окупність більшості проектів, прийнятих до здійснення в західних країнах, становить 6-8 років. Внутрішня розрахункова норма прибутковості проекту становить %. Це значить, що передбачувана ефективність проекту в 4 рази перевищує нормативну. 5. Аналіз крапки беззбитковості пропонованого виробництва показав, що навіть уве-личение на 20- 25% вартості вихідної сировини й електроенергії не зможе зробити за-метного впливу, як на розрахункову ціну продукції, так і на нормативну рентабель-ность. Навіть при самих несприятливих умовах прибутковість проекту складе не менш 270 %. Це без перегляду прогнозованої ціни за 1 кв. м житла. 6. Реалізація проекту дасть можливість створити нові робочі місця в м. Тюмені й перетворить місто в експортера елітних дерев'яних будинків-садиб, що дуже важливо для диверсифікованості промислового виробництва Тюменської області. 7. Оцилиндровочный верстат по своїх можливостях грає в реалізації проекту роль "першої скрипки". По-перше, застосована новітня швидкісна оцилиндровка деревини, що по своїх можливостях перевершує в 10-15 разів існуючі верстати аналогічного призначення, що є основною конкурентною перевагою. По-друге, ідеальна чистота поверхні обробки не має аналогів у світі. По-третє, універсальність застосування, бездоганна високоточна геометрія, спо-собствует підвищенню будівельної культури. 8 Соціально-економічна значимість пропонованого бізнес-плану виходить на рівень національного проекту у зв'язку з реалізацією обласної й державної програм "Доступне й комфортне житло - громадянам Росії". * Всі ціни, наведені в зразку бізнес-плану, зазначені за станом на 2006 рік.

п»їЯндекс цитирования

Загрузка


Реклама