ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Дуже важливе питання при виборі організаційно-правової форми діяльності — відповідальність, що несе підприємець за зобов'язаннями (боргами), що виникли у зв'язку зі здійсненням підприємницької діяльності.

Відповідальність юридичних осіб

За загальним правилом:

Юридичні особи відповідають за своїми обов'язками всім належним їм майном, засновник (учасник) юридичної особи не відповідає по зобов'язаннях юридичної особи, а юридична особа не відповідає по зобов'язаннях засновника (учасника), за винятком випадків, передбачених законом або установчими документами юридичної особи.

Організації зі звичайною відповідальністю учасників

Це правило застосовне до товариств з обмеженою відповідальністю s до акціонерних товариств. У цих випадках засновники (учасники) організації не відповідають по боргах організації, тобто якщо в організації не вистачить майна для виплати по боргах, то стягнення боргу не переноситься на майно засновників (учасників).

Зауважимо, щоправда, що закон обумовлює випадок, коли банкрутство юридичної особи викликано вказівками самих його учасників, — на них у випадку недостатності майна юридичної особи може бути покладений обов'язок виплатити відсутнє зі свого майна.

Товариство з обмеженою відповідальністю й акціонерне товариство- найбільше часто використовувані організаційно-правові форми, причому для малого бізнесу, як правило, використовується закрите акціонерне товариство (ЗАТ).

Організації з підвищеною відповідальністю учасників

Існують види організацій, для яких законодавство передбачає більшу відповідальність її учасників: господарські товариства, товариство з додатковою відповідальністю, а також виробничий кооператив, однак конкретний обсяг відповідальності для виробничого кооперативу встановлюється його членами в Статуті.

У цих випадках засновники (учасники) організації солідарно несуть субсидіарну відповідальність по боргах організації, тобто якщо в організації не вистачить майна для виплати по боргах, то стягнення боргу переноситься на майно засновників (учасників).

Форми організацій з підвищеною відповідальністю мало популярні — так, дуже рідко використаються товариства (обидва види - і повне, і командитне), практично не використовуються товариства з додатковою відповідальністю. Правда, виробничий кооператив використовується досить часто.

Відповідальність приватного підприємця

Приватний підприємець (без утворення юридичної особи) відповідає всім своїм майном по зобов'язаннях, що виникло у зв'язку з його підприємницькою діяльністю, — за винятком майна, на яке відповідно до закону не може бути звернене стягнення.

Зараз перелік цього майна визначається законодавством, — див. також Майно громадянина, на яке не може бути звернене стягнення по виконавчих документах.

Зауважимо, що майно, нажите подружжям в шлюбі, є їх загальною спільною власністю (якщо інше не визначено в шлюбному договорі), тому якщо, наприклад, гараж і автомобіль нажиті в шлюбі й "записані" на дружину, то чоловік однаково є власником половини цього майна і це не перешкоджає накладенню стягнення на них.

п»їЯндекс цитирования

Загрузка


Реклама